Monthly Archives: May 2008

Karijatide

  Velika privlaÄŤnost: Stoimirovi? je hteo da napiše monografiju o knjazu Mihailu Obrenovi?u   Tre?e izdanje Silueta “Prosveta” je upravo objavila objavila tre?e, prošireno izdanje Silueta starog Beograda Milana Jovanovi?a – Stoimirovi?a, što je nesumnjivo kulturni dogaÄ‘aj i izdavaÄŤki poduhvat. … Continue reading

Posted in Planetarijum | Leave a comment

Planetarijum

  Petar Popovi?, njim samim: Kap naše krvi – Mislim da je kap naše krvi u svetskom rokenrolu, koju sam od poÄŤetka sanjao i u koju sam verovao kao mogu?nost, davno otrpela sud vremena a povremeno, uglavnom po svetu, dobija … Continue reading

Posted in Planetarijum | Leave a comment