Monthly Archives: August 2010

Istorija

Velika biografija Đurađ Brankovi? (oko 1375-1456), srpski despot, sin Vuka Brankovi?a. Odgajan je u vojničkom duhu. Kao turski vazal učestvovao je u bici kod Angore 1402. S ujakom Stefanom Lazarevi?em izmirio se tek 1412, a 1426. proglasio ga je ovaj … Continue reading

Posted in Planetarijum | Leave a comment

Istorija

BalÅ¡i?i BalÅ¡a I, srpski vlastelin (- 1360). Njegovo poreklo je tamno, ali se pretpostavlja da je slavinizirani Vlah, koji se kao pronijar uzdigao među velmože. Mavro Orbin navodi da je BalÅ¡a za vlade cara DuÅ¡ana držao samo jedno selo. Posle … Continue reading

Posted in Planetarijum | Leave a comment

Istorija

Velika trojka Bendžedid, Å adli, alžirski predsednik (1929-). Rođen 14. 4. 1929. u Sebi. Opredelio se za vojnu karijeru služe?i u francuskoj armiji. Kao mlad oficir priÅ¡ao Pokretu za nezavisnost Alžira (FLN). Kao ministar odbrane nasledio februara 1979. Huari Bumedijena. Na … Continue reading

Posted in Planetarijum | Leave a comment