Monthly Archives: November 2010

Planetarijum

Knez od Ilirije Bartenštajn, Johan Kristof, austrijski državnik, vicekancelar (1689-1767) Ro?en je u Strazburgu 23. 8. 1689, u uglednoj porodici. Tu je u?io gimnaziju, a potom studirao jezike, istoriju i juridi?ko-kameralne nauke. Posle okon?anih studija 1711. odlazi u Pariz kod … Continue reading

Posted in Planetarijum | Leave a comment

Istorija

Stradao sa kraljem Bartu, Žan-Luj, francuski državnik, predsednik vlade (1862-1934.). Ro?en je 25. 8. 1862. u gradi?u Oloren Sent Mari, u departmanu Niski Pirineji. Licej u Pou obdareni mladi? završio je s odlikom, a potom u Bordou studira prava. S … Continue reading

Posted in Planetarijum | Leave a comment

Istorija

Tihi zaverenik Bek, Ludvig August Teodor (1880-1944), nema?ki general, protivnik Hitlerovog autokratizma. Ro?en je u Visbadenu 29. juna 1880. Posle mature prijavio se u prusku armiju. U Prvom svetskom ratu službovao je kao generalštabni oficir na Zapadnom frontu. Godine 1919. … Continue reading

Posted in Planetarijum | Leave a comment