Planetarijum

cola1.jpgZdravko Čoli?, njim samim

Potraga za duhovnim

- Zadovoljstvo životom se ne ogleda u materijalnom. I sa manjim stvarima od onih koje sam postigao bio bih sre?an. Jer, važno je da čovek ostvari ono čemu teži, bez obzira na veličinu toga. Završiti fakultet, uspeti u poslu i imati porodicu nije garancija da ?e čovek biti sre?an. Važno je biti zadovoljan sobom. A zadovoljstvo jeste spoj duhovnih vrednosti, ali i tih materijalnih, u smislu da čovek vredno i odgovorno ispunjava svoje radne i društvene obaveze. Bio bih možda zadovoljniji da sam manje uspehe postigao u karijeri, ali da sam duhovno bio nadahnutiji. Zato sada nastojim da produbim svoju duhovnost, ne kao ritualista, ve? iz dubokog uverenja koje proizlazi iz mog bi?a. Znači: manje materijalnog, a više duhovnog. (Q:Blic)

This entry was posted in Planetarijum. Bookmark the permalink.

Leave a Reply