Planetarijum

 

Petar Popovi?, njim samim:

Kap naĹĄe krvi

- Mislim da je kap naše krvi u svetskom rokenrolu, koju sam od početka sanjao i u koju sam verovao kao mogu?nost, davno otrpela sud vremena a povremeno, uglavnom po svetu, dobija nove potvrde, istovremeno ostaju?i neizbrisiva vrednost južnoslovenskih kultura kojih nemam razloga da se stidim. Ne postoji važnije ime koje je mimoiđeno ili pre?utano na način kako se to danas radi. Ne bežim od grešaka ali bog zna da one nisu namerne, naručene ili organizovane. (Q:V.novosti)

This entry was posted in Planetarijum. Bookmark the permalink.

Leave a Reply