Planetarijum

 

Tomislav Ladan, njim samim

Dan dug pedeset sati

Ja sam sve svoje škole, rekla bi naša bra?a i susjedi muslimani, od mejtefa do medrese, svršio u bosanskom vilajetu. I držim da je to velika povlastica, jer taj je svijet, kad sam ja učio škole male i velike i srednje, imao dan od 50 sati. (Q: V.list)

This entry was posted in Planetarijum. Bookmark the permalink.

Leave a Reply