Planetarijum

Milorad Pavi?, njim samim

Knjiga s lampom

 

Uskoro ne?e biti više šuma koje se na planeti uništavaju takvom brzinom, da pored ostalog, ni hartija ne?e mo?i da se pravi od drveta kao dosad. Elektronska knjiga ima neke važne prednosti. Kao i knjiga od hartije, ona može da se ponese u krevet, ali vam za čitanja ne?e više biti potrebna lampa kraj uzglavlja, jer elektronska knjiga ima sopstveno osvetljenje. Ne?e vam biti potrebne ni naočari, jer se slova u njoj mogu po želji pove?ati pritiskom na dugme. Problemi su slede?i: čitač (na kojem su pri dnu tasteri za digitalno „prevrtanje listova“) veoma je još skup, više od 300 dolara. Mada se on kupuje samo jednom, kao polica za knjige, retko ko ?e pristati na tu cenu. (Q: V. novosti)

This entry was posted in Planetarijum. Bookmark the permalink.

Leave a Reply