Karijatida


LAF U TRAPERICAMA
Pisanju je dao slikarski impuls, veliku kreativnu vatru. Bio je laf u trapericama. Nisu ga uzimali za ozbiljno, a on je bio glas božanskih visina. Rečenica mu je bila isklesana kao ona sura priroda odakle je crpeo nadahnu?e. I kao Andri? dete je Bosne, a Beograđanin ve?i od mnogih. Prezirao je folirante, sitne duše. Bio je velik kao bajka, i u njoj sad lebdi. Imenom Momo Kapor.

This entry was posted in Planetarijum. Bookmark the permalink.

Leave a Reply