Istorija

Tihi zaverenik

Bek, Ludvig August Teodor (1880-1944), nema?ki general, protivnik Hitlerovog autokratizma. Ro?en je u Visbadenu 29. juna 1880. Posle mature prijavio se u prusku armiju. U Prvom svetskom ratu službovao je kao generalštabni oficir na Zapadnom frontu. Godine 1919. stupio je u Rajhsver i stigao do ?ina generala.Godine 1935. na?elnik je kopnene vojske uz kra?e službovanje u artiljeriji. Me?u prvima je 1938, posle Minhena, ukazao da Hitlerovi planovi vode u svetski rat i pozvao generalitet na kolektivnu ostavku. Otpušten je iz vojske u ?inu general-pukovnika, a na njegovo mesto došao je general Franc Halder. U prevratu koji je vodio pukovnik Klaus fon Štaufenberg, 20. 7. 1944, bio je klju?na li?nost prevrata iz senke. Ra?unao je na položaj kancelara. Kad je urota slomljena, pokušao je samoubistvo, a na nalog generala Fridriha Froma usmrtio ga je 21. 7. 1944. jedan podoficir.

This entry was posted in Planetarijum. Bookmark the permalink.

Comments are closed.