Istorija

Misija Valdemara Bekera

Beker, Valdemar (Beker-bej), visoki oficir ruske i srpke vojske (pre 1835-posle 1877). Malo se zna o oficiru tajanstvene biografije koji je u Srbiju stigao 1874. na preporuku grofa Nikolaja P. Ignajtijeva, generala i ruskog poslanika u Carigradu (Istanbulu). Pred rat sa Turskom 1876, ovaj ratnik s famom velikog ljubavnika, bio je član Ratnog saveta Srbije, generalštaba u senci. Podržao je plan, tada majora Save Grujića, da glavinu srpskih snaga valja rasporediti ka Nišu. Jedno vreme bio je na visokom položaju, iako potpukovnik, kao načelnik štaba Moravsko-timočke vojske. Nije bio popularan u vojsci, a njemu su se pripisivale greške generala Mihaila G. Černjajeva, “lava iz Taškenta”. Smenio ga pukovnik Komarov, a on je bio u rezervi Drinskog korpusa. Učestvovao je i u bici kod Ivanjice, kada je upućen kao pomoć Ibarskoj vojsci. Posle potpisanog primirja, napustio je Srbiju s većinom ruskih dobrovoljaca.

This entry was posted in Planetarijum. Bookmark the permalink.

Comments are closed.