Istorija

Nadmudrio Napoleona

Barklej de Toli, Mihail Bogdanovič, knez, ruski vojkovođa škotskog porekla (1761-1818). Rođen je u Rigi 21. 12. 1861, koja je tada pripadala Rusiji. Još kao kadet počeo je službu u ruskoj vojsci.Godine 1788/1789. učestvovao je u ratu protiv Turske, a 1790. 1794. protiv Švedske i Poljske. Pukovnik je postao 1798, a general-major 1799. U ratu protiv Napoleona 1806. i 1807.zapažen je u bitkama kod Pultuska i Ejlana, postaje general-pukovnik. Guverner Finske bio je 1809-1810, pa ministar rata. U otadžbinskom ratu protiv Napoleona 1812. komandovao je zapadnim frontom i uveo je strategiju povlačenja, odnosno taktičkog uvlačenja neprijatelja duboko u rusku teritoriju. s kontakt-bitkom kod Smolenska (17-18.8.1812). Rusi su nastavili povlačenje, a Francuzi su osvojili razoreni grad. Na pritisak Dvora i svetine, predaje dužnost Kutuzovu, ali učestvuje u Borodinskoj bici (7.9.1812.). Iako na nekoj vrsti epitimije (sklonjen od vrhunskih dužnosti, na belom hlebu) poslat je vojnu kampanju u Nemačku. Posle bitke kod Baucena (21. 5. 1813.) ponovo je vrhovni zapovednik, a posle lajpciške bitke (16-19.10.1813) dobija grofovsko zvanje. U pohodu na Francusku 1814. dobija maršalske širite, a naredne godine dobija titulu kneza. Umro je 18. 5. 1818. u Insterburgu, Prusija. Po nekim izvorima bio je otrovan.

This entry was posted in Planetarijum. Bookmark the permalink.

Comments are closed.